8B 8
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka DO B10 historia MD B10 j.polski MK B9 wdżwr AF B8  
2 8:50- 9:35 religia KL B9 matematyka DO B11 j.angielski JS B8 matematyka DO B10  
3 9:50-10:35 wos Ku B8 fizyka DK B8 historia MD B7 z. z wych DO B10 informatyka-2/2 LM B18
4 10:40-11:25 j.angielski JS B10 wf DW Bb1 wf DW Bg1 j.niem-1/2 JM B7
j.ros-2/2 MR B18
j.polski MK B9
5 11:40-12:25 j.polski MK B9 chemia Ko B19 fizyka DK B20 j.angielski JS B8 wos Ku B21
6 12:40-13:25 j.polski MK B9 j.polski MK B8 matematyka DO B10 chemia Ko B20 e.d_bezp BP B11
7 13:40-14:25 wf DW H1 geografia WF B20 mat+chem. informatyka-1/2 LM B18 biologia AZ B10
8 14:30-15:15 wf DW H1 j.niem-1/2 JM B7
j.ros-2/2 MR B18
    religia KL B8
9 15:25-16:10   etyka #e6 B8      
Obowiązuje od: 4.09.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum